تکدو سفارشات مشتریان خود را در اولین روز کاری انجام خواهد داد و پروسه ارسال بعد از تحویل به باربری یا پست و یا … بر عهده شرکت حمل و نقل می باشد ما مرسولات مشتریان را طبق سفارش و درخواست وی انجام می دهیم و در کمترین زمان ممکن مرسوله را تحویل شرکت حمل و نقل خواهیم داد